O mně

Programátorská praxe

Jmenuji se Pavla Nováková a přes 12 let se věnuji tvorbě webových aplikací a informačních systémů postavených nad platformou Java (Java EE). Za sebou mám jak freelancerskou dráhu, tak působení v různých vývojových týmech velkých či malých společností.

Jak jsem se dostala k psaní smysluplné dokumentace

V pozici kontraktora jsem si uvědomila, jak některé obecné principy vývoje softwaru, které jsem jako pečlivý freelancer považovala za standardní, mohou být různým vývojovým týmům pracujících na různorodých projektech velmi vzdálené - z problémů, s nimiž jsem se v praxi opakovaně potkala, vybírám:

  1. chybí konceptuální datový model a porozumění problémové doméně
  2. neexistují konvence pro psaní kódu, dokumentace použitých technologií, frameworků, nastavení prostředí, ...
  3. ve velkých týmech: problémy se synchronizací dokumentace mezi analytiky, programátory, testery - každá skupina má vlastní způsob psaní a verzování dokumentace
  4. chybějící ucelená dokumentace popisující funcionalitu produktu

Všechny výše uvedené problémy pak ve svém konečném důsledku vedou v dlouhodobém kontextu k vyšším finančním nákladům na vlastní vývoj.

V rámci relativně nedávného pracovního kontraktu pro jednu z velkých společností jsem dostala prostor začít systematicky vytvářet chybějící dokumentaci k rozsáhlému projektu, experimentovat s použitelnými technologiemi, které by se daly zintegrovat právě za účelem efektivního generování jednotné a udržovatelné dokumentace. Na konci mého snažení bylo velmi elegantní řešení, které je použitelné na libovolném Java projektu buildovaného standardně pomocí Mavenu.

Lektorské zkušenosti

Mimo svou programátorskou praxi mám za sebou vedení řady mezinárodních školení z oblasti sportovního vzdělávání a více než 20 let praxe instruktora různých forem skupinových cvičení, baví mě učit a předávat své znalosti a zkušenosti dál.